Начало
Услуги
Проекти
Новини

Проекти » TRAKS

TRAKS


Цялостна система за управление на куриерска фирма - TRAKS.


      След дългогодишен анализ и проучване екипът ни от млади и квалифицирани разработчици създаде система за управление на куриерска фирма – TRAKS. Системата управлява и следи потока и движението на пратките в куриерски фирми чрез въвеждане на техните описателни документи наречени товарителници. За приемане на заявките от клиентите е изградена функционалност, която ги записа и обработва, като в последствие трансформира в товарителница. Продукта дава възможност за фактуриране на товарителниците и следене на плащанията, водене на касова книга за всеки един офис, следене на взимането и изплащането на наложените платежи. На потребителите (служители на куриерската фирма) са зададени права за достъп до системата и извършваните операции в нея с цел сигурност и запазване на конфиденциалност на данните. Архитектурата клиент-сървър позволява свързването на произволен брой офиси на куриерската фирма, които могат едновременно и конкурентно да работят с информацията на системата. За подобряване и оптимизиране на работния процес програмата поддържа интерфейси за връзка с други системи и устройства.
      Системата предлага следните функционалности:

 • Приемане на заявки – интеграция с GPS устройства и директно изпращане на заявките до куриера и отчитане на върнатият отговор;
 • Създаване и следене на товарителници от различни типове – вътрешни, международни и др.;
 • Фактуриране на услугите;
 • Касова книга за всеки офис;
 • Следене на наложените платежи;
 • Зониране (Държави / Градове / Офиси);
 • Номенклатури за клиенти, населени места, офиси, международни партньори, потребители и др.;
 • Интеграция с WEB страница;
 • Сигурност и права на потребителите;
 • Справки спрямо нуждите на клиента – като и експорт на данните от тях в желаният от клиента формат;
 • Интеграция със счетоводни системи;
 • Лесна и бърза разботка на допълнения по Ваши изисквания;
    
     Технически спецификации:

Като средство за реализиране на продукта се използва ASP.NET технология на Microsoft и C# като програмен език. Тя се предпочита пред останалите технологии поради следните причини:
 • обектно ориентирана технология
 • разработването на приложенията е сравнително по-бързо в сравнение с конкурентните технологии
 • стабилност на приложението
 • добра поддръжка

За СУБД ще се използва Microsoft SQL Server 2008 Express поради следните причини:
 • единна база за съхранение на данните
 • добре се интегрира с ASP.NET и Visual Studio 2008
 • притежава всички характеристики на съвременните бази данни включително и криптиране на колони
 • безплатна

     Техническите изисквания към компютърната конфигурация:

Вид машина Операционна система Минимални изисквания Препоръчителна конфигурация
СЪРВЪР ЗА БАЗАТА ДАННИ
(database server)
Windows XP Pro/
Windows 2000 Server/
Windows 2003 Server/
Windows 2008 Server
Pentium IV 1,5 GHz,
1 GB RAM,
20 GB HDD
Еднопроцесорен XEON 2GHz,
4GB RAM,
RAID1+0,
4 x 60 GB HDD
РАБОТНА СТАНЦИЯ
(client)
Windows 98/
Windows 2000/
Windows XP/
Windows Vista
Processor 700 МHz,
512 MB RAM
Processor 1,5 GHz,
1 GB RAM

     Екрани от приложението:

Кликни за голям размер
 

04.11.2009 г. QlikTech представи официално в България BI решението QlikView 9.0

Днес официално бе представена в България, последната версия на едно от водещите BI решения QlikView от компанията производител QlikTech. На семинара присъстваха представители на QlikTech, които представиха пред публика възможностите на QlikView и техните партньори за България.

01.10.2009 г. QlikView Connector за GenSoft ERP и пакет от справки на СТРАХОТНА цена

Предлагаме на потребителите на GenSoft ERP продукта QlikView, с който да анализират свойте данни, работят с динамични справки и вземат правилните решения в момент на финансова криза. Всичко това може да получите в рамките на един работен ден на един работен компютър на невероятна цена.

13.06.2009 г. Бизнес Сълюшънс създаде система за управление на куриерска фирма

TRAKS е цялостна система за управление на куриерска фирма.